Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

 

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

 

Projekts tiek īstenots 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

 

Papildus informācija: Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

 • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
 • Produktu iepakojuma risinājumi;
 • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

  2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos; Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
  • LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

  Sadarbības partneris: SIA “VPLab”
  Sadarbības mērķis: Pētniecības projekts Nr. 37 “Inovatīvu, ar kolagēnu vai kurkumīnu bagātinātu funkcionālās pārtikas produktu izstrāde un ražošana”


  PAŠREIZĒJAIS PĒTĪJUMA STATUSS

   

  Periods: no projekta sākuma līdz 16.08.2020.

  Sākot ar 2020. gada 1. jūniju SIA “VPlab” uzsāka darbu pie projekta “Inovatīvu, ar kolagēnu vai kurkumīnu bagātinātu funkcionālās pārtikas produktu izstrāde un ražošana”.

  Jūnijā tika definētas potenciālo produktu galvenās īpašības un kvalitatīvie rādītāji. Tad atbilstoši noteiktajiem produktu rādītājiem izvērtētas dažādu ražotāju tirgū pieejamās izejvielas. Sākotnējā izvērtēšana veikta balstoties uz katras izejvielas specifikāciju. Pēc fizikālo un ķīmisko datu analīzes no ražotājiem pasūtīti pamat izejvielu kolagēna un kurkumīna paraugi.

  Saņemtajiem izejvielu paraugiem tika pārbaudīts šķīdības rādītājs un analizēts, kuras no izejvielām būtu piemērotākas potenciālo produktu ražošanai garšas rādītāju dēļ. Izvēlētie izejvielu paraugi sagatavoti nodošanai ārpakalpojumu laboratorijai izejvielas koncentrācijas un tīrības pakāpes rādītāja noteikšanai.

   

  Periods: no 17.08.2020. līdz 16.11.2020.

  Sākotnēji piegādātais izejvielu apjoms izrādījās nepietiekams, lai veiktu koncentrācijas un tīrības pakāpes testēšanu laboratorijā, tāpēc tika pieprasīti papildus izejvielu paraugi no ražotājiem.

  Lai nekavētu produkta izstrādes procesu un varētu laicīgi izveidot katra produkta pirmos laboratorijas paraugus, uzsākts darbs pie formulu izstrādes izmantojot esošo izejvielu daudzumu. Balstoties uz aprēķiniem un iepriekš katras izejvielas noteiktajiem šķīdības rādītājiem, katram produktam tika definētas nepieciešamās prasības un izstrādātas sākotnējās formulas.

   

  Periods: no 17.11.2020. līdz 16.02.2021.

  Tika testēti divu galveno pamat izejvielu paraugi – trīs kurkumīna un trīs kolagēna, un pēc iepriekš izstrādātām formulām izveidoti pirmie produktu laboratorijas paraugi. Testēšanas rezultātā tika izvēlēti izejvielu paraugi ar kuriem strādāsim tālāk. Tika noteikts, ka visiem 6 paraugiem ir līdzīgi fizikāli ķīmiskie rādītāji, līdz ar to galvenie izvēles parametri bija garša un šķīdība.

  Tika rīkotas degustācijas, kuru laikā pēc aptaujas principa atlasītas izejvielas ar labāko garšu.

  Sasniegto starpposma rezultātu var uzskatīt par fundamentālu pamatu tālākajai plānoto produktu izstrādei un ražošanai.

   

  Periods: no 17.02.2021. līdz 16.05.2021.

  Izmantojot iepriekš izvelētās kurkumīna un kolagēna izejvielas, tika izveidoti gala izstrādes produktu laboratorijas paraugi. Noteikta aktīvo sastāvdaļu optimālā koncentrācija produktos – bez nogulsnēm un ar labu garšu. Tad katram produktam izveidoti vairāki paraugi ar dažādām garšām. Tika rīkotas degustācijas, kuru laikā pēc aptaujas principa atlasīti gala produktu paraugi ar labāko garšu un aromātu.

   

  Periods: no 17.05.2021. līdz 16.08.2021.

  Pārskata periodā tika izvēlētas ražotnes, kur optimāli var saražot izveidoto produktu eksperimentālās partijas, un veiktas laboratorijas receptūras atbilstības pārbaude. Noteikts optimāls fasējums katram produktam, atkarībā no ražotnes potenciāla un tirgus prasībām, veikta pildīšanas tehnoloģijas pārbaude katram konkrētam produktam. Saskaņota nepieciešamās ražošanas dokumentācijas sagatavošana katram produktam (ražošanas protokola formas izveide, risku izvērtējums, kritisko procesa parametru definēšana, kā arī apstiprināta gala versija analītisko metožu aprakstam un produktu stabilitātes pētījumiem.)

  Periods: no 17.08.2021. līdz 16.11.2021. – PROJEKTS SEKMĪGI PABEIGTS

  Pārskata periodā  tika aprēķināts atbilstošais partijas apmērs, izvērtējot ekonomiskos aspektus, kas nodrošinās zemākās ražošanas izmaksas un iespējami biežu ražošanas ciklu. Tika veikta eksperimentālā ražošana rūpnieciskos apstākļos. Pēc eksperimentālās ražošanas pabeigšanas tika veiktas papildu laboratoriskās analīzes, lai apstiprinātu produkta sastāvu atbilstoši receptūrai.

  Projekta galvenais rezultāts ir izstrādāti trīs plašai sabiedrības daļai piemēroti dzērieni:

  • Produkts N1 Curcumin Collagen -500 ml pudele (40 porcijas);
  • Produkts N2 Collagen Flex - 25ml ampula * 7 gab. kastītē;
  • Produkts N3 Collagen Water - 330 ml metāliskā bundža.

  Projekta mērķis ir sasniegts - izstrādāti jauni, inovatīvi un ērti lietojami funkcionālās pārtikas produkti dzērienu veidā, kas ir bagātināti ar kolagēnu vai kurkumīnu.